Niet verschijnen zonder bericht

Huisartsenpraktijk Binnenstad hanteert vanaf 1 januari 2015 een wegblijftarief.

 

Waarom een wegblijftarief?

Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt is de laatste jaren helaas erg gestegen. Dit is voor onze huisartspraktijk erg vervelend, omdat er op dat moment niet iemand anders kon worden geholpen. Daarnaast ondervinden wij hiervan organisatorisch hinder. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen, hanteren wij vanaf 1 januari 2015 volgens de richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging een wegblijftarief voor patiënten die zonder bericht niet komen opdagen.

 

Patiënten die zonder opgaaf van reden NIET verschijnen op een afspraak (ongeacht of dat een afspraak is bij de huisarts, de praktijkondersteuner of bij de assistente) zullen hiervoor een rekening krijgen van € 10,-.

 

Deze nota wordt niet door de zorgverzekering vergoed en zult u dus zelf moeten betalen!

 

Een afspraak afzeggen

Indien u een afspraak heeft bij onze huisartsenpraktijk en niet kunt komen, laat dit dan a.u.b. zo snel mogelijk weten. Wij verzoeken u om dit zo vroeg mogelijk op de dag telefonisch te doen, zodat we op het leeggekomen tijdstip een andere afspraak kunnen inplannen.

 

Indien u door bepaalde omstandigheden niet kunt afbellen en ons achteraf wilt informeren over de reden van uw wegblijven, doet u dit dan per mail via info@huisartsenpraktijkbinnenstad.nl.

 

De opbrengst wordt door Huisartsenpraktijk Binnenstaad gedoneerd aan KIKA.