Klachten & ideeenbox

 

 

Als team van huisartsenpraktijk Binnenstad staan wij voor persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige zorg. Desondanks kan het voorkomen dat u een op- of aanmerking heeft over de gang van zaken binnen onze huisartsenpraktijk. Als u problemen heeft met een arts of een van de andere medewerkers dan stellen wij het zeer op prijs dat u uw ontevredenheid met de betreffende medewerker bespreekt. Ook wensen of ideeën op vlak van bejegening, organisatie, bereikbaarheid enz. kunt u kwijt bij ons. Wellicht is het probleem of de ontevredenheid in een persoonlijk gesprek weg te nemen.

Indien u het moeilijk of onprettig vindt om een van de huisartsen of medewerkers aan te spreken, kunt u uw aan- of opmerking ook schriftelijk aan ons kenbaar maken. In de wachtkamer staat een houten klachten- en ideeënbox waar u (desgewenst anoniem) uw brief in kunt deponeren. Indien u uw naam vermeldt, dan neemt onze klachtenfunctionaris binnen twee weken contact met u op, om terug te komen op de inhoud van uw brief. Is uw brief anoniem dan kunnen wij uiteraard geen contact met u opnemen. Wij zullen er wel alles aan doen, wat binnen onze mogelijkheden ligt, om rekening te houden met uw op- of aanmerking.

U kunt eveneens via onze website een klacht insturen. Onderin de site vindt u de link naar het klachtenformulier.

Ook positief nieuws over onze huisartsenpraktijk, de medewerkers of bijvoorbeeld onze locatie/de faciliteiten is van harte welkom in de brievenbus!

Indien u er binnen onze huisartsenpraktijk niet uitkomt, dan zijn wij aangesloten bij: Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland, tel 040-2122780. Via de website www.klachtenhuisarts.nl vindt u informatie over het indienen van een klacht en ook een klachtenformulier.


23-04-2015